Slovenská republikaExekútorský úrad
Bratislava

JUDr. OĽGA REHÁKOVÁ

SÚDNY EXEKÚTOR

Úradná nástenka - Oznámenia o dražbách

Na tomto mieste náš exekútorský úrad zverejňuje oficiálne oznámenia a dražobné vyhlášky.

Aktuálne dražby Predchádzajúce dražby